2013

Voor de derde keer op rij is Memory Magazine op zoek gegaan naar de beste young professionals in het Nederlandse bedrijfsleven. Uit al dat talent hebben wij 100 high potentials geselecteerd. Onze Top 100 bestaat uit snelle carrièremakers die hebben laten zien alles in huis te hebben voor een glansrijke loopbaan.

Om te bepalen wie er een plek in deze Top 100 verdienen kregen alle deelnemers een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Naast de huidige functie werd hierin ook onder andere gevraagd naar studieresultaten, carrièrestappen en zelfontplooiing zowel tijdens de loopbaan als tijdens de studietijd. Zo zijn er op basis van prestaties tot nu toe punten verdeeld over alle deelnemers.

Omdat het aantal jaren werkervaring veelal bepalend is voor het maken van promotie of het dragen van verantwoordelijkheden is daar rekening mee gehouden bij het verdelen van de punten en zo ontstond er een voorlopige ranking. In deze ranking was nog niet zeker hoe de topposities verdeeld zouden worden. De nummer 17 en hoger lagen wel vast, terwijl de nummers 51 tot 100 op alfabetische volgorde terug te vinden zijn in de ranglijst.

De 16 deelnemers met het hoogste aantal punten zijn vervolgens geïnterviewd door journalist Arne van der Wal. Hij beoordeelde deze best scorende deelnemers op andere kwaliteiten, zoals presentatie, spreekvaardigheid, ambities en drijfveren. Zijn oordeel over alle young professionals die hij gesproken heeft telde mee in de uiteindelijke verdeling van de topposities.

Bekijk de Best Young Professionals Top 100 2013 »
Statistieken »
Persbericht »

Shell

Een opvallende uitkomst dit jaar is dat we veel Shell werknemers terug zien in de Top 100. Een baan bij dit olieconcern blijkt een goede eerste stap te zijn voor ambitieuze young professionals. We zien in de carrières van deze jonge talenten veel internationale ervaring, de functies die ze hebben omvatten veel verantwoordelijkheden en veelal hebben ze in hun relatief korte loopbaan al (meerdere keren) promotie weten te maken. Ook hun studieresultaten zijn noemenswaardig, dat heeft er waarschijnlijk mede voor gezorgd dat ze in eerste instantie bij Shell wisten binnen te komen.

De Top 100

Bekijk onze Top 100 om te zien wie de High Potentials van 2013 zijn, waar ze werken en aan welke universiteit ze hebben gestudeerd.
Bekijk de Best Young Professionals Top 100 2013 »


Partners:

logo Shell

Powered by: