Best Young Professionals

Best Young Professionals is een competitie waarbij jonge, academisch opgeleide werknemers strijden om de prestigieuze titel Best Young Professional van Nederland. Best Young Professionals zijn ambitieuze werknemers die hebben laten zien dat zij de organisatie willen representeren en het in zich hebben hogerop te komen.

Voor het negende jaar op rij is Memory Group op zoek gegaan naar de beste young professionals in het Nederlandse bedrijfsleven en binnen de overheid. De Top 100 die dit keer is samengesteld bestaat uit snelle carrièremakers die met hun prestaties tot nu toe hebben laten zien alles in huis te hebben voor een glansrijke loopbaan.

Jochem Brok, winnaar Thijs van Stiphout en Henk Verschuur. Foto: Christiaan Krouwels.

Jochem Brok, winnaar Thijs van Stiphout en Henk Verschuur. Foto: Christiaan Krouwels

Om te bepalen wie er een plek in deze Top 100 verdient, is alle deelnemers verzocht een uitgebreide online vragenlijst in te vullen. Hierin is onder andere gevraagd naar de huidige functie, maar ook naar studieresultaten, carrièrestappen en zelfontplooiing vanaf de studietijd. Op basis van deze prestaties kreeg elke deelnemer punten toegekend. Hierbij is rekening gehouden met het aantal jaren werkervaring van de deelnemers, omdat dit veelal bepalend is voor het maken van promotie of het dragen van verantwoordelijkheden. Zo ontstond er een voorlopige ranking, waarbij de vijftien topposities nog niet definitief werden vastgelegd. De nummers zestien tot en met honderd zijn volledig gebaseerd op de uitslag van de enquête.

INTERVIEWRONDE

De vijftien deelnemers die op basis van de vragenlijst het hoogste aantal punten kregen toegewezen zijn vervolgens geïnterviewd door Master of coaching en internationaal betrokken sportman Henk Verschuur. Hij beoordeelde deze best scorende deelnemers op bepaalde kwaliteiten. Zoals persoonlijke presentatie, spreekvaardigheid, zelfreflectie, ambities en drijfveren. Zijn oordeel over deze young professionals telde voor vijftig procent mee in de uiteindelijke verdeling van de vijftien topposities.

FINALEDINER

De Top 10 Best Young Professionals is samen met hun werkgever uitgenodigd voor een gezellig en bovenal spannend finalediner dat plaatsvond in de Euromast te Rotterdam. De winnaar van dit jaar, Thijs van Stiphout, werd tijdens deze avond door Henk Verschuur bekend gemaakt. Met zijn eerste plek wint Thijs van Stiphout een driedaags opleidingsprogramma naar keuze aan RSM.

Foto: Christiaan Krouwels

OVER DE COMPETITIE

Best Young Professionals is een competitie waar young professionals zich vrijwillig voor kunnen inschrijven. Meedoen was alleen toegestaan voor young professionals die na 1 januari 2014 een academische opleiding hadden afgerond en op het moment van deelname maximaal 33 jaar oud waren.


Best Young Professionals wordt georganiseerd in samenwerking met:


Partners:

logo Shell

Powered by: